Archives: Services

“Asan İmza” vasitəsilə İnternet və mobil bankçılıqdan istifadə zamanı vaxta qənaət etməklə ümumi xərclərin azaldılması, ölkədə və ölkədənkənar istənilən yerdə bu xidmətlərdən yararlanaraq fiziki olaraq banka getmək stresindən, növbələr gözləmək və bürokratik əngəllərdən uzaqlaşmaq imkanı əldə etmək olar.

Bu xidmət Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsi itirildikdə və ya dəyişdirilməsinə zərurət yarandıqda sığortaolunanın dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin dublikatı ilə təmin edilməsi ilə bağlı müraciətləri əhatə edir.

Bu elektron xidmət Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzillərin güzəştlə əldə edilməsini nəzərdə tutur.

Bu elektron xidmət işçi tərəfindən iş yerinə dair arayışın formalaşdırılması və əldə edilməsini nəzərdə tutur.

Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalarla bağlı görülən tədbirlər barədə məlumat verilməsi və cərimələrin ödənilməsi proseslərini əhatə edir.

Bu xidmət Azərbaycan Respublikasında yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin və xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin elektron dövlət qeydiyyatının aparılması proseslərini əhatə edir.

Bu xidmət Azərbaycan Respublikasında fərdi sahibkarların elektron dövlət qeydiyyatının aparılması proseslərini əhatə edir.

Bu xidmət əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin elektron vergi hesab-fakturasını tərtib etmək, ləğv etmək, dəqiqləşdirmək, əvəzləşdirilən vergi hesab-fakturaları barədə məlumatları sistemə daxil etmək kimi əməliyyatların həyata keçirməsini əhatə edir.

Bu xidmət vergi ödəyicilərinin Bəyannamə Tərtibatı Proqramından (BTP) istifadə etməklə bəyannamələrin, elektron formada tərtib edilərək vergi orqanına təqdim edilməsini əhatə edir.

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda, onların filiallarında, xarici bankların filiallarında (bundan sonra banklarda) cari, ssuda və əmanət (depozit) hesablarının, cari subhesabların, habelə bankların müxbir hesablarının (bundan sonra bank hesabları) açılması, yenidən rəsmiləşdirilməsi və bağlanması xidmətlərini əhatə edir.