Sosial sığorta şəhadətnaməsinin verilməsi, dəyişdirilməsi və ya dublikatının verilməsi

Bu xidmət Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsi itirildikdə və ya dəyişdirilməsinə zərurət yarandıqda sığortaolunanın dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin dublikatı ilə təmin edilməsi ilə bağlı müraciətləri əhatə edir.