İş yerinə dair arayışın alınması

Bu elektron xidmət işçi tərəfindən iş yerinə dair arayışın formalaşdırılması və əldə edilməsini nəzərdə tutur.