İnternet və mobil bankçılıq

“Asan İmza” vasitəsilə İnternet və mobil bankçılıqdan istifadə zamanı vaxta qənaət etməklə ümumi xərclərin azaldılması, ölkədə və ölkədənkənar istənilən yerdə bu xidmətlərdən yararlanaraq fiziki olaraq banka getmək stresindən, növbələr gözləmək və bürokratik əngəllərdən uzaqlaşmaq imkanı əldə etmək olar.