Bank idarələrində hesabların açılması

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda, onların filiallarında, xarici bankların filiallarında (bundan sonra banklarda) cari, ssuda və əmanət (depozit) hesablarının, cari subhesabların, habelə bankların müxbir hesablarının (bundan sonra bank hesabları) açılması, yenidən rəsmiləşdirilməsi və bağlanması xidmətlərini əhatə edir.